Aktuellt

Driftinformation

 

I samband med uppdatering av webbmail har en del av våra kunder saknat kontakter i adressboken i webbmailen. Om du råkat ut för detta, kontakta oss så ordnar vi det.

Nedanstående information berör främst serveradministratörer som arbetar med konfiguration av spamfilter.

Att blockera inkommande epost från servers som är listade i olika former av svartlistor, ofta benämnda blacklists eller dnsbl, är ett effektivt sätt att reducera mängden inkommande spam. De flesta svartlistor listar endast enskilda värdar (hosts) som har skickat spam.

Det finns dock en variant på svarlistor som listar hela subnets där det förekommit servers som skickat spam. Tanken är att det i dessa nät ofta kan förekomma servrar på intilliggande IP-adresser som, om de adminstreras av samma ägare, också ligger i riskzonen för att skicka spam. Exempel på sådan subnetbaserade svartlistor är t ex ivmSIP/24 och UCEPROTECT-L2.

Är det då en bra idé att rätt av blockera inkommande epost baserat på subnetbaserade svartlistor på samma sätt som man gör med hostbaserade svartlistor?

Svaret är NEJ. IP-adresser är en bristvara och kan man som organsitation inte motivera tilldelning av ett /24-nät (254 värdar) så kommer man som serverägare att dela detta nät med andra organisationer som man inte har något att göra med.

Om man blockerar epost med hjälp av subnetbaserade svartlistor så gör man det felaktiga och farliga antagandet att alla servrar i ett subnet administreras av samma organisation. Resultatet kommer istället bli att man blockerar inkommande epost från servrar vars ägare inte har med varandra att göra överhuvudtaget.

Bara för att en serverägare har fått sin server kapad och skickat ut spam så finns det absolut ingenting som talar för att man riskerar att få spam från andra servrar i samma subnät. Det enda som sker om man blockerar inkommande epost baserat på subnetbaserade svartlistor är att man riskerar att blockera legitim och viktig epost helt i onödan.

Istället bör dessa subnetbaserade svartlistor enbart användas som ett kriterium i ett poängbaserat spamfilter, som t ex spamassassin.

Arbetet hos WebHotel24 att reducera mängden inkommande spam är ett löpande arbete och det finns inga enkla engångslösningar. Spammarna förändrar kontinuerligt sitt beteende för att ta sig förbi spamfiltren och därför måste vi som leverantör av tjänster kontinuerligt arbeta med att förändra våra rutiner.

Under sommaren har vi noterat drastiska förändringar i spammarnas beteende. Vi har anpassat våra löseningar efter detta och som ett led i det nu tecknat avtal med en ny underleverantör som en del i vårt spamskydd. Våra tester av underleverantören visar att de levererar ett mycket kraftfullt spamskydd och detta kommer att leda till att mängden spam reduceras ännu effektivare framöver. 

Tycker du ändå att du får för mycket spam i inkorgen? Hör av dig så undersöker vi det. 

PHP 7

PHP är det programspråk som många moderna system för hemsidor är baserat på. T ex Joomla, WordPress, Drupal och PrestaShop m fl. Version 7 av PHP är väsentligt snabbare än sina föregångare och kör programkoden upp till 50% effektivare vilket också gör din hemsida snabbare om den körs i PHP 7.

Det kräver dock att systemet för hemsidan är uppdaterat och alla tillägg (extensions, moduler, plugins och teman/mallar) klarar PHP 7. Vi uppgraderar därför inte webbhotellets servrar (hos WebHotel24) med PHP 7 rakt av eftersom det skulle kunna medföra att ett antal äldre hemsidor slutar att fungera.

Vill du att vi ställer om din hemsida hos WebHotel24 till att köra PHP 7 - kontakta oss, så gör vi det under kontrollerade former och testar igenom din hemsida i PHP 7 tillsammans så att vi ser att allt fungerar som det skall.

Prova gratis!

Prova WebHotel24 gratis i en månad utan förpliktelser! Läs mer här!

 

Prova webbhotell gratis