Aktuellt

I syfte att reducera inkommande spam och bedrägeriförsök där mail skickas med ens egen epostadress eller domän som avsändare (d v s det ser ut som att du har skickat mail till dig själv) så har vi infört skärpt policy för inkommande epost med avseende på det som kallas SPF.

SPF-poster i DNS anger vilka epostservrar som är giltiga avsändare till mail från domänen. Om den avsändande servern inte finns med i SPF och domänen har blockeringsnivån "hard fail" (-all) så blockeras mailet numera helt och hållet.

Policyändringen gäller enbart epost där epostfunktionen finns hos oss. Har du hemsida hos oss med epost hos annan leverantör, t ex Microsoft Office 365 så omfattas du inte. Ändringen gäller också bara inkommande epost. Utgående epost från dig påverkas inte.

Vad innebär detta för mig i praktiken?

Normalt ingenting. Normal, legitim mail ska under normala omständigheter inte påverkas. Men det finns några saker att vara uppmärksam på.

  1. Om någon försöker skicka mail till dig men får det i retur med felmeddelandet "Recipient address rejected: Message rejected due to: SPF fail - not authorized." så betyder det att avsändarens SPF-post i DNS är felaktigt. De måste i så fall kontakta sin epostleverantör för att få detta korrigerat. Det finns inga möjligheter för oss att korrigera detta eftersom felet ligger hos deras leverantör.
  2. Om du försöker skicka mail till någon och du får motsvarande felmeddelande - kontakta oss så hjälper vi dig att gå igenom dina epostinställningar eftersom något då inte stämmer. Detta problem har inte uppstått p g a den ändrade policyn men behöver lösas ändå.
  3. Om du har ett kontaktformulär eller andra funktioner via din hemsida som skickar epost till dig, kontrollera gärna att ett test via hemsidan kommer fram. Beroende på hur epostfunktionen i hemsidan är konfigurerad så kan detta innebära att mail från hemsidan blockeras. Vi hjälper dig i så fall att ordna det.

Prova gratis!

Prova WebHotel24 gratis i en månad utan förpliktelser! Läs mer här!

 

Prova webbhotell gratis