Som ett följdfel av den elstörning som förekom i Stockholmsområdet under morgonen uppstod problem med kylanläggingen vilket resulterade i hög temperatur, det i sin tur medförde att servrarna automatiskt har stängt ner som skyddsåtgärd. Först när kylanläggningen var åtgärdad kunde anläggningen startas upp igen. Undersökning pågår kring orsaken att kylanläggningen slutade att fungera.

Prova gratis!

Prova WebHotel24 gratis i en månad utan förpliktelser! Läs mer här!

 

Prova webbhotell gratis