2022-06-10 mellan kl 15.00 och 16.52 har vi haft störningar på bland annat mailtjänsten samt databaser för vissa hemsidor. Felet orsakades av ett tabellfel i en databas. När tabellen repareades inträffade ett följdfel på databasen som resulterade i att vi var tvungna att återställa den från backup och synkronisera upp den med aktuella data.

Felet orsakade inledningsvis att inlogg till mail gav fel i form av ogiltigt lösenord samt att databaserna till vissa hemsidor inte kunde nås. Detta fel åtgärdades relativt snabbt. Ett följdfel som bestod i att man inte tilläts skicka mail tog ytterligare tid att åtgärda. Samtliga fel var avhjälpta kl 16.52.

Total påverkanstid: 112 minuter.

Prova gratis!

Prova WebHotel24 gratis i en månad utan förpliktelser! Läs mer här!

 

Prova webbhotell gratis