Aktuellt

Arbetet hos WebHotel24 att reducera mängden inkommande spam är ett löpande arbete och det finns inga enkla engångslösningar. Spammarna förändrar kontinuerligt sitt beteende för att ta sig förbi spamfiltren och därför måste vi som leverantör av tjänster kontinuerligt arbeta med att förändra våra rutiner.

Under sommaren har vi noterat drastiska förändringar i spammarnas beteende. Vi har anpassat våra löseningar efter detta och som ett led i det nu tecknat avtal med en ny underleverantör som en del i vårt spamskydd. Våra tester av underleverantören visar att de levererar ett mycket kraftfullt spamskydd och detta kommer att leda till att mängden spam reduceras ännu effektivare framöver. 

Tycker du ändå att du får för mycket spam i inkorgen? Hör av dig så undersöker vi det. 

Prova gratis!

Prova WebHotel24 gratis i en månad utan förpliktelser! Läs mer här!

 

Prova webbhotell gratis