Aktuellt

Är du ägare av dina domäner? Frågan är relevant och inte helt oviktig.

Vi rekommenderar alltid att du och ditt företag själva står som ägare för den eller de domäner ni använder till hemsida och epost. När du registrerar domäner genom oss sätter vi alltid dig och ditt företag som ägare av domänen.

Det förekommer att t ex webbutvecklaren eller reklambyrån i all välmening sätter sig själva som ägare av domänen till hemsidan de utvecklat åt dig. Det enkla skälet kan vara att göra det enkelt för slutkunden så att denne inte får småfakturor på diverse olika poster som har med hemsidan att göra utan att denne betalar allt till webbutvecklaren. En missad betalning för en domän kan leda till att hemsida och epost slutar att fungera och då vill webbutvecklaren eller reklambyrån, som en service mot slutkunden, hantera detta så att det inte sker.

Det kan dock få konsekvenser som man kanske inte tänkt på. Hemsida och epost är idag en mycket viktigt del av verksamheten i ett företag. Genom att låta en webbyrå eller reklambyrå stå som ägare till domänen så överlåter man faktiskt kontrollen över denna till en tredjepart. Vad händer om webb- eller reklambyrån går i konkurs? De kanske blir uppköpta av ny ägare och får ny personal. 

Det är av största vikt att du och ditt företag har full kontroll över era varumärken och era viktigaste marknadsförings- och kommunikationskanaler. Därför skall ni alltid stå som ägare till era egna domäner. 

Är du osäker på hur det står till med dina domäner? Kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka det och vid behov hjälper dig med ägarbyte.

Prova gratis!

Prova WebHotel24 gratis i en månad utan förpliktelser! Läs mer här!

 

Prova webbhotell gratis