Aktuellt

Den 1 januari 2022 höjer vi priset på vårt grundabonnemang Webbhotell START-UP till 169 kr/månad exklusive moms. Anledningen är att priset inte är justerat under minst 10 års tid (i vissa fall inte ens sedan 2007). Vi behöver anpassa priserna efter inflation och ökande kostnader för drift mm för att även i fortsättningen kunna tillhandahålla tjänster av god kvalitet och tillförlitlighet.

Befintliga kunders abonnemangspriser kommer att justeras från och med 2022-03-01. I vissa fall medför det sänkningar då kunder som haft flera abonnemang till t ex 99 kr/st slås samman och ersätts av ett abonnemang till 169 kr/månad. För dessa kunder innebär ändringen i realiteten en sänkning.

Prova gratis!

Prova WebHotel24 gratis i en månad utan förpliktelser! Läs mer här!

 

Prova webbhotell gratis