Aktuellt

Med anledning av den pågående spridningen av COVID-19 / CORONA och de åtgärder som samhället tar för att bromsa spridningen gäller följande tills vidare hos WebHotel24:

  • Arbete utförs så långt det är möjligt från hemarbetsplats / distansarbete
  • Fysiska möten med kunder och leverantörer genomförs om möjligt istället som telefonmöten eller skjuts upp till senare tidpunkt
  • Vi undviker kollektiva färdmedel; vid behov av transport sker detta i egen bil eller annat individuellt färdsätt

Vi följer händelseutvecklingen och vidtar eventuellt ytterligare åtgärder utifrån myndigheternas direktiv.

Prova gratis!

Prova WebHotel24 gratis i en månad utan förpliktelser! Läs mer här!

 

Prova webbhotell gratis