Aktuellt

Det kommer då och då vågor av utpressningsmail som skickas till stora mängder mottagare.

Innehållet i mailet handlar ofta om att någon ska ha smittat din dator med virus och sedan kunnat spela in dig via din kamera. Hotet handlar ofta om att bilderna eller filmerna ska spridas till alla i din adressbok. För att de inte ska verkställa sitt hot uppmanas du att betala en lösensumma i Bitcoins (BTC).

Det faktum att utpressaren inte skickar med något exempel på bild, vilket vore ett väldigt effektivt sätt att visa att de verkligen besitter bilder eller filmer på dig, tyder på att det bara rör sig om ett tomt hot.

Betala inte - det är bara tomma hot!

De som skickar mailen har ofta hackat servrar för nyhetsbrev för att via dem göra sina utskick. D v s det är servrar som normalt har bra rykte i spamfiltren och det gör att den första vågen av dessa utskick ofta kan passera spamfiltren.

Enklast är att bara markera mailet som spam och flytta det till spammappen så att spamfiltren kan lära sig att denna typ av mail är oönskad spam. 

Läs mer på Polisens hemsida här om dessa utskick.

Prova gratis!

Prova WebHotel24 gratis i en månad utan förpliktelser! Läs mer här!

 

Prova webbhotell gratis