Frågor och svar

Statistik över trafiken till din hemsida hittar du genom att lägga till /stats till adressen till din hemsida, t ex mindoman.se/stats

Användarnamn och lösenord till statistiken får du av vår support om du inte redan har dem.

Fjärrsupport

Nedladdning av program för fjärrsupport

Supportpersonalen guidar dig till en lösning och vid behov kan vi fjärrstyra din dator för att åtgärda problem. Klicka på ikonen nedan om vår tekniker ber dig att starta fjärrstyrning.

 

Alternativ metod

För alternativ metod för fjärrsupport med hjälp av tillägg till Chrome klicka här för instruktioner.