Frågor och svar

phpMyAdmin

För att använda phpMyAdmin för att komma åt dina databaser, klicka på databassymbolen vid din databas i kontrollpanelen så kommer du till inloggningssidan för phpMyAdmin, se bilden.

databas phpmyadmin

Fjärrsupport

Nedladdning av program för fjärrsupport

Supportpersonalen guidar dig till en lösning och vid behov kan vi fjärrstyra din dator för att åtgärda problem. Klicka på ikonen nedan om vår tekniker ber dig att starta fjärrstyrning.

 

Alternativ metod

För alternativ metod för fjärrsupport med hjälp av tillägg till Chrome klicka här för instruktioner.