Frågor och svar

MySQL från SSH-inloggning

De kunder som har shell-inloggning via SSH och vill använda mysql från kommandoraden behöver ange "-h 127.0.0.1" som parameter till mysql, t ex:

mysql -h 127.0.0.1 -uXXXX -p

Där XXXX är användarnamn för databasen. Om man inte anger "-h 127.0.0.1" får man felmeddelandet:

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

 

Fjärrsupport

Nedladdning av program för fjärrsupport

Supportpersonalen guidar dig till en lösning och vid behov kan vi fjärrstyra din dator för att åtgärda problem. Klicka på ikonen nedan om vår tekniker ber dig att starta fjärrstyrning.

 

Alternativ metod

För alternativ metod för fjärrsupport med hjälp av tillägg till Chrome klicka här för instruktioner.