Frågor och svar

Använda Outlook.com (Hotmail) som epostprogram (IMAP)

Du kan använda Outlook.com (det som tidigare kallades Hotmail) för att läsa och skicka mail med ditt epostkonto hos Webhotel24. När du skickar eller besvarar mail så gör du det med den epostadress du tagit emot mailet med, d v s inte din Outlook.com eller Hotmail-adress. Outlook.com används som ditt epostprogram i detta fall.

Om du väljer att hantera din epost via Outlook.com kan du också samtidigt använda samma epostkonto via WebHotel24:s webbmail eller andra IMAP-enheter, t ex epostprogram i dator, surfplatta eller smartphone.

Du kan, om du vill, hantera flera epostkonton i samma inloggning i Outlook.com.

 1. Tryck på kugghjulet uppe till höger i Outlook.com och välj Anslutna konton
  owa webhotel24 01

 2. Klicka på Andra epostkonton
  owa webhotel24 02

 3. Fyll i Namn, Epostadress och Lösenord och se till att rutan Konfigurera kontoinställningar manuellt är ikryssad.
  owa webhotel24 03

 4. Välj Inställningar för IMAP/SMTP-anslutning
  owa webhotel24 04

 5. Fyll i Visningsnamn (ditt för- och efternamn), epostadress, användarnamn (som är din epostadress), lösenord, ange server för Inkommande och Utgående server (se din kontoinformation från WebHotel24). Inkommande port ska vara 993 och utgående port 587. Anslutning skall vara Standard och kryptering SSL.
  owa webhotel24 05

 6. När du klickar på Ok kontrollerar Outlook att inställningarna är korrekta. Epost från kontot kommer att visas i en undermapp i vänsterkolumnen. Det tar ofta ett tag innan den första synkroniseringen är genomförd så det kan ta en stund innan epost dyker upp.
 

 

Fjärrsupport

Nedladdning av program för fjärrsupport

Supportpersonalen guidar dig till en lösning och vid behov kan vi fjärrstyra din dator för att åtgärda problem. Klicka på ikonen nedan om vår tekniker ber dig att starta fjärrstyrning.

 

Alternativ metod

För alternativ metod för fjärrsupport med hjälp av tillägg till Chrome klicka här för instruktioner.