Frågor och svar

Epost märkt ***SPAM*** hamnar i inkorgen

När ett epostmeddelande blir märkt ***SPAM*** hamnar det ändå i inkorgen. Det beror på att det klassificerats av spamfiltret som sannolikt spam men uppnår inte den graden av klassficering som anses som defintivit spam. För att du själv ska kunna granska det så placeras det i inkorgen med tillägget ***SPAM*** i ärenderaden.

Om du föredrar att dessa mail direkt placeras i skräppost-mappen där du ev senare kan kontrollera dem gör du så här.

  1. Gå till WebHotel24:s hemsida och fyll i din epostadress i fältet för webbmail och klicka på den blå pilen.
  2. Logga in i webbmailen med ditt användarnamn och lösenord
  3. Klicka på Inställningar uppe till höger
  4. Klicka på fliken Konto ungefär i mitten av skärmen
  5. Klicka på valet Skräp i vänsterkolumnen
  6. Kryssa i Flytta spam till spam-mappen direkt
  7. Klicka på Spara
Flytta spam till spam-mappen direkt
Flytta spam till spam-mappen direkt

Fjärrsupport

Nedladdning av program för fjärrsupport

Supportpersonalen guidar dig till en lösning och vid behov kan vi fjärrstyra din dator för att åtgärda problem. Klicka på ikonen nedan om vår tekniker ber dig att starta fjärrstyrning.

 

Alternativ metod

För alternativ metod för fjärrsupport med hjälp av tillägg till Chrome klicka här för instruktioner.