Frågor och svar

Välj version av Office Outlook:

Office Outlook 2010

Office Outlook 2007

Office Outlook 2003

Microsoft Office Outlook 2010

 1. Starta Outlook.
 2. I Arkiv klickar du på Info och Kontoinställningar.
 3. Välj Kontoinställningar i listan.
  Outlook2010 1
 4. I E-post-fliken, klicka på på Nytt och Välj epost-konto och sedan Nästa.
  Outlook2010 2
 5. Klicka på att Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och sedan Nästa.
  Outlook2010 3
 6. Klicka på Internet e-post och sedan Nästa.
  Outlook2010 4
 7. I avsnittet Serverinformation, välj IMAP som Kontotyp.
  Outlook2010 5
 8. I rutan Ditt namn, ange ditt namn.
 9. I rutan E-postadress, ange din epostadress.
 10. I rutan Användarnamn, ange ditt användarnamn (normalt din epost-adress).
 11. I rutan Lösenord, ange ditt lösenord.
 12. I rutan för Inkommande epost-server, ange servernamnet för inkommande server (se kontoinformationen från WebHotel24). T ex whse01.webhotel24.se (det måste dock överenstämma med det som står i din kontoinformation).
 13. I rutan Utgående epost-server (SMTP), ange servernamnet för utgående server (se kontoinformationen från WebHotel24). T ex whse01.webhotel24.se (det måste dock överenstämma med det som står i din kontoinformation).
 14. Kryssa i rutan Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning.
 15. Klicka på Fler inställningar.
 16. Klicka på fliken Utgående server.
  Outlook2010 6
 17. Kryssa i Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering och välj Använd samma inställningar som på servern för inkommande epost.
 18. Klicka på fliken Avancerat.
  Outlook2010 7
 19. Under Inkommande server (IMAP), för Använd följande typ av krypterad anslutning, välj SSL
 20. Under Utgående server (SMTP), för Använd följande typ av krypterad anslutning, välj STARTTLS.
 21. I rutan vid Utgående server (SMTP), ändra från 25 eller 465 till 587.
 22. I rutan Rotmappens sökväg, skriv INBOX
 23. Klicka på OK
 24. Klicka på Nästa
 25. Klicka på Slutför
  Outlook2010 8

 

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Starta Outlook.
 2. I Verktyg-menyn, klicka på Kontoinställningar.
 3. Klicka på Ny.
 4. Klicka på Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP, och sedan Nästa.
 5. I fönstret för automatisk kontoinställning, välj Manuellt konfigurera serverinställningar eller servertyper och klicka på Nästa.
 6. Klicka på Internet e-post och Nästa.
 7. I avsnittet Serverinformation, välj IMAP som Kontotyp.
 8. I rutan Ditt namn, ange ditt namn.
 9. I rutan E-postadress, ange din epostadress.
 10. I rutan Användarnamn, ange ditt användarnamn (normalt din epost-adress).
 11. I rutan Lösenord, ange ditt lösenord.
 12. I rutan Inkommande epostserver, ange servernamnet för inkommande server (se kontoinformationen från WebHotel24). T ex whse01.webhotel24.se (det måste överenstämma med det som står i din kontoinformation).
 13. I rutan Utgående epostserver (SMTP), ange servernamnet för utgående server (se kontoinformationen från WebHotel24). T ex whse01.webhotel24.se (det måste överenstämma med det som står i din kontoinformation).
 14. Kryssa i rutan Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning.
 15. Klicka på Fler inställningar.
 16. Klicka på fliken Utgående server.
 17. Kryssa i Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering och välj Använd samma inställningar som på servern för inkommande epost.
 18. Klicka på fliken Avancerat.
 19. Under Inkommande server (IMAP), för Använd följande typ av krypterad anslutning, välj SSL
 20. Under Utgående server (SMTP), för Använd följande typ av krypterad anslutning, välj STARTTLS.
 21. I rutan vid Utgående server (SMTP), ändra från 25 eller 465 till 587.
 22. I rutan Rotmappens sökväg, skriv INBOX
 23. Klicka på OK
 24. Klicka på Slutför

 

Microsoft Office Outlook 2003 och tidigare versioner av Outlook

OBS! Outlook 2003 har sedan 2014 status "end-of-life" vilket innebär att den inte underhålls eller supportas av Microsoft längre. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version av Office.

 1. Starta Outlook.
 2. Kontrollera under Om-menyn att Outlook 2003 SP3 används. Om du använder en tidigare version av Outlook 2003 måste denna först uppdateras till SP3.
 3. Verktyg-menyn, klicka på Kontoinställningar.
 4. Under E-postkonton, klicka på Lägg till ett nytt epost-konto och klicka på Nästa.
 5. Välj IMAP som det konto du just skapar och klicka på Nästa.
 6. I rutan Ditt namn, ange ditt namn.
 7. I rutan E-postadress, ange din epostadress.
 8. I rutan Användarnamn, ange ditt användarnamn (normalt din epostadress).
 9. I rutan Lösenord, ange ditt lösenord.
 10. I rutan Inkommande epostserver (IMAP), ange servernamnet för inkommande server (se kontoinformationen från WebHotel24). T ex whse01.webhotel24.se (det måste överenstämma med det som står i din kontoinformation).
 11. I rutan Utgående epostserver (SMTP), ange servernamnet för utgående server (se kontoinformationen från WebHotel24). T ex whse01.webhotel24.se (det måste överenstämma med det som står i din kontoinformation).
 12. Kryssa i rutan Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning.
 13. Klicka på Fler inställningar.
 14. Klicka på fliken Utgående server.
 15. Kryssa i Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering och välj Använd samma inställningar som på servern för inkommande epost.
 16. Klicka på fliken Avancerat.
 17. Under Inkommande server (IMAP), för Använd följande typ av krypterad anslutning, välj SSL
 18. Under Utgående server (SMTP), för Använd följande typ av krypterad anslutning, välj STARTTLS.
 19. I rutan vid Utgående server (SMTP), ändra från 25 eller 465 till 587.
 20. I rutan Rotmappens sökväg, skriv INBOX
 21. Klicka på OK
 22. Klicka på Slutför

 

Fjärrsupport

Nedladdning av program för fjärrsupport

Supportpersonalen guidar dig till en lösning och vid behov kan vi fjärrstyra din dator för att åtgärda problem. Klicka på ikonen nedan om vår tekniker ber dig att starta fjärrstyrning.

 

Alternativ metod

För alternativ metod för fjärrsupport med hjälp av tillägg till Chrome klicka här för instruktioner.