Frågor och svar

Om Apple Mail (det inbyggda mailprogrammet i Mac:en) används via POP3 eller IMAP mot WebHotel24 kan det inträffa att bilagor, t ex PDF-filer, är skadade när de öppnas. Om man loggar in via webbmailen kan dock bilagorna öppnas utan problem, d v s filerna är inte skadade i mailen utan det är epostprogrammet som inte kan öppna dem. 

Lösningen är att göra "rebuild" på mailboxen i Apple Mail-programmet på din dator.

Fjärrsupport

Nedladdning av program för fjärrsupport

Supportpersonalen guidar dig till en lösning och vid behov kan vi fjärrstyra din dator för att åtgärda problem. Klicka på ikonen nedan om vår tekniker ber dig att starta fjärrstyrning.

 

Alternativ metod

För alternativ metod för fjärrsupport med hjälp av tillägg till Chrome klicka här för instruktioner.